Mỗi cơn giận luôn có một nguyên nhân, nhưng rất hiếm khi đó là nguyên nhân chính đáng. (Anger is never without a reason, but seldom with a good one.)Benjamin Franklin
Tìm lỗi của người khác rất dễ, tự thấy lỗi của mình rất khó. Kinh Pháp cú
Có những người không nói ra phù hợp với những gì họ nghĩ và không làm theo như những gì họ nói. Vì thế, họ khiến cho người khác phải nói những lời không nên nói và phải làm những điều không nên làm với họ. (There are people who don't say according to what they thought and don't do according to what they say. Beccause of that, they make others have to say what should not be said and do what should not be done to them.)Rộng Mở Tâm Hồn
Hãy đạt đến thành công bằng vào việc phụng sự người khác, không phải dựa vào phí tổn mà người khác phải trả. (Earn your success based on service to others, not at the expense of others.)H. Jackson Brown, Jr.
Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là quên mình để phụng sự người khác. (The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. )Mahatma Gandhi
Bạn có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không. (You may delay, but time will not.)Benjamin Franklin
Đừng chờ đợi những hoàn cảnh thật tốt đẹp để làm điều tốt đẹp; hãy nỗ lực ngay trong những tình huống thông thường. (Do not wait for extraordinary circumstances to do good action; try to use ordinary situations. )Jean Paul
Dầu nói ra ngàn câu nhưng không lợi ích gì, tốt hơn nói một câu có nghĩa, nghe xong tâm ý được an tịnh vui thích.Kinh Pháp cú (Kệ số 101)
Thành công là tìm được sự hài lòng trong việc cho đi nhiều hơn những gì bạn nhận được. (Success is finding satisfaction in giving a little more than you take.)Christopher Reeve
Yếu tố của thành công là cho dù đi từ thất bại này sang thất bại khác vẫn không đánh mất sự nhiệt tình. (Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.)Winston Churchill

Trang chủ »» Danh mục »» Rộng Mở Tâm Hồn »» Tu tập Phật pháp »» CHÁNH TƯỢNG MẠT TỊNH ĐỘ HÒA TÁN »»

Tu tập Phật pháp
»» CHÁNH TƯỢNG MẠT TỊNH ĐỘ HÒA TÁN

(Lượt xem: 2.512)
Xem trong Thư phòng    Xem định dạng khác    Xem Mục lục 

       

Văn học Phật giáo - CHÁNH TƯỢNG MẠT TỊNH ĐỘ HÒA TÁN

Font chữ:

MỘNG CÁO TÁN

Năm Khang Nguyên thứ hai (Đinh Tỵ), đêm ngày 9 tháng 2 năm 1257.
Thân Loan Thánh nhân 85 tuổi.

(1)
Nên tin bản nguyện của Di Đà
Hễ ai tin bản nguyện Di Đà
Do lợi ích ‘nhiếp thủ bất xả’
Thảy đều được ngộ Vô thượng giác


CHÁNH TƯỢNG MẠT TỊNH ĐỘ HÒA TÁN
Ngu Ngốc Thiện Tín biên tập.

TAM THỜI TÁN (58 bài)

(2)
Thích Ca Như Lai sau Niết-bàn
Đến nay đã hơn hai ngàn năm
Chánh Tượng hai thời đều đã qua
Đệ tử Như Lai nên thương khóc.

(3)
Hữu tình đời Mạt pháp ngũ trược
Thời cơ này không thể hành chứng
Giáo pháp để lại của Như Lai
Đều được tàng nhập nơi Long cung.

(4)
Chánh, Tượng, Mạt là ba thời kỳ
Bản nguyện Di Đà đều hoằng truyền
Đời này là Tượng quý , Mạt pháp
Các thiện đều vào trong Long cung.

(5)
Trong kinh Đại Tập từng có dạy
Đời này năm trăm năm thứ năm
Vì là thời tranh đấu kiên cố
Bạch pháp ẩn mất không thể hành.

(6)
Hữu tình thọ mạng số muôn năm
Quả báo theo dần càng suy thoái
Đến thời kỳ hai mươi ngàn tuổi
Bèn có tên ‘Ngũ trược ác thế’.

(7)
Thời kiếp trược, ánh sáng chuyển đổi
Thân hữu tình theo dần biến nhỏ
Vì ngũ trược ác tà cường thịnh
Lòng người ác độc như rồng rắn.

(8)
Vô minh phiền não thịnh
Như số bụi đầy khắp
Sự yêu ghét, nghịch thuận
Tợ muôn trùng núi cao.

(9)
Hữu tình tà kiến rất phồn thịnh
Giống như rừng rậm nhiều gai góc
Nghi báng những người tin niệm Phật
Động sinh sân độc, hành phá hoại.

(10)
Mạng trược chết yểu trong chốc lát
Y báo, chánh báo đồng thời diệt
Bỏ chánh theo tà ngày hưng thịnh
Không nói đạo lý, khởi chấp tâm.

(11)
Mạt pháp: năm trăm năm thứ năm
Tất cả chúng hữu tình đời này
Nếu chẳng tin bi nguyện Như Lai
Sẽ không có thời kỳ xuất ly.

(12)
Chín mươi lăm thứ [ngoại đạo] đều dơ đời
Riêng Phật một đạo luôn thanh tịnh
Chỉ có khi thắng đến Bồ-đề
Lợi ích nhà lửa mới tự nhiên.

(13)
Ngũ trược thời cơ đã trải qua
Đạo tục tất nhiên cùng tranh nhau
Người tu hành thấy tin niệm Phật
Gặp họa nghi báng, phá diệt nhiều.

(14)
Những người chẳng đạt được Bồ-đề
Coi chuyên tu niệm Phật như thù địch
Hủy diệt Đốn giáo làm bằng chứng
Biển cả sinh tử không bờ mé.

(15)
Tuy là thời cơ của chánh pháp
Nhưng đem thân phàm ngu thấp kém
Vì không tâm chân thật thanh tịnh
Làm sao phát được Bồ-đề tâm?

(16)
Tư lực Thánh đạo [thuyết] Bồ-đề tâm
Tâm và lời nói không ứng hợp
Chúng phàm ngu trôi nổi lưu chuyển
Làm sao khuyên họ phát tâm ấy.


(17)
Ba hằng hà sa số chư Phật
Lúc ban sơ trước khi xuất thế
Tuy phát khởi đại Bồ-đề tâm
Tự lực không giúp khiến lưu chuyển.

(18)
Tượng, Mạt trong ngũ trược ác thế
Thích Ca di giáo đều ẩn tàng
Di Đà bi nguyện riêng hoằng khai
Niệm Phật vãng sinh nhiều hưng thịnh.

(19)
Siêu thế, vô thượng, nguyện nhiếp thủ
Tuyển trạch bằng năm kiếp tư duy
Quang minh, thọ mạng và thệ nguyện
Thiết lập trên nền tảng đại bi.

(20)
Đại bồ-đề tâm của Tịnh độ
Là khuyến phát tâm nguyện làm Phật
Rồi lấy tâm nguyện làm Phật này
Gọi đó là tâm độ chúng sinh.

(21)
Tâm độ chúng sinh ấy chính là
Sự hồi hướng trí nguyện Di Đà
Người tín lạc nhận được hồi hướng
Đều tỏ ngộ Đại bát-niết-bàn.

(22)
Trở về vào Như Lai hồi hướng
Người có được tâm nguyện làm Phật
Đều từ bỏ tự lực hồi hướng
Lợi ích hữu tình vô hạn lượng.

(23)
Dòng tín lạc tha lực chảy vào
Trong biển cả trí nguyện Di Đà
Nương thể tánh chân thật Báo độ
Phiền não – Bồ-đề thành một vị.

(24)
Hai thứ hồi hướng của Như Lai
Người có thâm tín vào hồi hướng
Đều đến địa vị Đẳng chánh giác
Tâm ức niệm thường không gián đoạn.

(25)
Di Đà trí nguyện hồi hướng đó
Người tín lạc chân thật nhận được
Lợi ích của ‘nhiếp thủ bất xả’
‘Tất định’ đến quả Đẳng chánh giác.

(26)
Năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn
Bồ-tát Di Lặc mới xuất thế
Người hoạch đắc chân thật tín tâm
Sau đây Tất định được chứng ngộ.

(27)
Y theo nguyện niệm Phật vãng sinh
Mà đạt đến quả Đẳng chánh giác
Liền đồng đẳng vị với Di Lặc
Sẽ chứng ngộ Đại bát-niết-bàn.

(28)
Vì hoạch đắc chân thật tín tâm
Tức thời nhập vị Chánh định tụ
Như đồng bổ xứ của Di Lặc
Ắt sẽ chứng ngộ Vô thượng giác.

(29)
Thời kỳ Mạt pháp những người trí
Cũng gác bỏ tự lực chư giáo
Giáo pháp mà thời cơ tương ứng
Đều tiến vào pháp môn niệm Phật.

(30)
Người xưng niệm tôn hiệu Di Đà
Phải chân thật hoạch đắc tín tâm
Tâm ức niệm thường không gián đoạn
Hằng thường nghĩ muốn đền ơn Phật.

(31)
Ngũ trược ác thế chư hữu tình
Người tin vào tuyển trạch bản nguyện
Không thể diễn tả, không nghĩ bàn
Công đức sung mãn thân hành giả.

(32)
Hết mười phương Vô Ngại Quang Phật
Làm lợi ích hữu tình vị lai
Từng trao Bồ-tát Đại Thế Chí
Khiến được trí tuệ mà niệm Phật.

(33)
Thương xót chúng hữu tình trược thế
Thế Chí riêng khuyên chuyên niệm Phật
Nhiếp thủ những người có tín tâm
Khiến họ cùng về vào Tịnh độ.

(34)
Từ bi của Thích Ca, Di Đà
Khiến có được tâm nguyện làm Phật
Trí tuệ là do có tín tâm
Mới thành thân đền đáp ơn Phật.

(35)
Người niệm Phật có được trí tuệ
Đều là do nguyện lực Pháp Tạng
Trí tuệ mà không có tín tâm
Làm sao chứng Đại niết-bàn kia.

(36)
Là đèn đuốc đêm dài vô minh
Sao dùng bi thương mắt trí mờ
Là thuyền bè đại dương sinh tử
Không hẳn buồn than tội chướng thêm.

(37)
Nguyện lực thì vô cùng, vô tận
Tội chướng sâu nặng cũng không nặng
Phật trí thì vô biên, vô cực
Tán loạn, phóng dật cũng không bỏ.

(38)
Tìm bản ý Như Lai tác nguyện
Không bỏ chư hữu tình khổ não
Thường lấy hồi hướng là trọng yếu
Vì được thành tựu đại bi tâm.

(39)
Xưng danh là chân thật tín tâm
Là pháp hồi hướng của Di Đà
Nên gọi đó là Bất hồi hướng
Tự lực xưng danh bị chê hiềm.

(40)
Trong biển rộng Di Đà trí nguyện
Là nước tâm phàm phu thiện ác
Khi quy nhập thì liền có được
Chuyển biến làm thành đại bi tâm.

(41)
Đệ tử ta ưa thích tạo ác
Thịnh hành tà kiến và phóng dật
Nên ở vị lai phá pháp ta
Kinh Liên Hoa Diện thuyết như vậy.

(42)
Kinh Quán Phật Tam Muội có nói
Phỉ báng chúng hữu tình niệm Phật
Rơi vào trong địa ngục A-tỳ
Trong tám vạn kiếp thọ đại khổ.

(43)
Chánh nhân của Báo độ chân thật
Do hai Phật ‘khiển hoán’ ban cho
Hiện tại trú ở Chánh định tụ
Đương lai ắt chứng Đại niết-bàn.

(44)
Y mười phương vô lượng chư Phật
Lời dạy chứng thành và hộ niệm
Đại bồ-đề tâm của tự lực
Nên biết đó là bất tương ưng.

(45)
Người có được chân thật tín tâm
Mạt pháp trược thế rất hiếm có
Hằng sa chư Phật lời chứng thành
Bảo rằng đó là rất khó được.

(46)
Hồi hướng có vãng tướng, hoàn tướng
Người nào không gặp được duyên ấy
Lưu chuyển luân hồi vô cùng tận
Trầm luân biển khổ muốn như nào?

(47)
Tin biết Phật trí bất tư nghị
Đều sẽ trú ở Chánh định tụ
Người hóa sinh thì trí tuệ thắng
Ắt sẽ chứng ngộ Vô thượng giác.

(48)
Tin nhận Phật trí bất tư nghị
Làm thành nhân tố của Báo độ
Có được chánh nhân là tín tâm
Khó trong khó không gì qua đây.

(49)
Lìa bỏ vô thủy lưu chuyển khổ
Mong được vui Niết-bàn vô thượng
Là hai thứ hồi hướng Như Lai
Ân đức thật là khó đền đáp.

(50)
Không nhiều tín giả sinh Báo độ
Số nhiều hành giả về Hóa độ
Tự lực Bồ-đề bất tương ưng
Nên lưu chuyển từ kiếp lâu xa.

(51)
Hồi hướng của Phật A Di Đà
Ân đức quảng đại, bất tư nghị
Trong lợi ích Vãng tướng hồi hướng
Cũng hồi nhập Hoàn tướng hồi hướng.
(52)
Do Vãng tướng hồi hướng đại bi
Được Hoàn tướng hồi hướng đại bi
Nếu không có Như Lai hồi hướng
Tịnh độ, Bồ-đề sẽ như nào?

(53)
Di Đà, Quán Âm, Đại Thế Chí
Cùng ngồi thuyền từ ‘Đại nguyện’
Qua lại trong biển sinh tử khổ
Kêu gọi hữu tình bước lên thuyền.

(54)
Đại bi thệ nguyện của Di Đà
Chúng sinh nào có được thâm tín
Bất kể thức ngủ đều không khác
Niệm Nam mô A Đ Đà Phật.

(55)
Hễ là người của Thánh đạo môn
Đều lấy tự lực tâm làm gốc
Nếu nhập tha lực bất tư nghị
Tin biết lấy vô nghĩa làm nghĩa .

(56)
Dù có giáo pháp Đức Thích Ca
Nhưng hữu tình không thể tu hành
Nên từng nói, trong thời Mạt pháp
Chưa thấy một người được quả chứng.

(57)
Những Đại sư ba triều Tịnh độ
Bi mẫn nhiếp thọ chư chúng sinh
Khuyên dạy bảo tín tâm chân thật
Khiến họ tiến vào Chánh định tụ.

(58)
Người có được tha lực tín tâm
Thấy, kính còn được vui mừng lớn
Tức là người bạn lành của ta
Giáo chủ Thế Tôn khen như thế.

(59)
Ân đức đại bi của Như Lai
Thân làm bột phấn cũng đáp đền
Ân đức tri thức của Thầy Tổ
Xương bị nghiền nát cũng cảm tạ.

Trên đây là Chánh Tượng Mạt Pháp Hòa Tán (58 bài)

    « Xem chương trước «      « Sách này có 1472 chương »       » Xem chương tiếp theo »
» Tải file Word về máy » - In chương sách này

_______________

TỪ ĐIỂN HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH

DO NXB LIÊN PHẬT HỘI PHÁT HÀNH
BẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
1200 trang - 54.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
1200 trang - 45.99 USDBẢN BÌA CỨNG (HARDCOVER)
728 trang - 29.99 USDBẢN BÌA THƯỜNG (PAPERBACK)
728 trang - 22.99 USD

Mua sách qua Amazon sẽ được gửi đến tận nhà - trên toàn nước Mỹ, Canada, Âu châu và Úc châu.

XEM TRANG GIỚI THIỆU.

Quý vị đang truy cập từ IP 44.192.44.30 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn Thích Nguyên Mạnh Rộng Mở Tâm Hồn Trần Thị Huyền Rộng Mở Tâm Hồn Thích Quảng Ba Rộng Mở Tâm Hồn T TH Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Pascal Bui Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Thiên Rộng Mở Tâm Hồn Viên Hiếu Thành Rộng Mở Tâm Hồn Tam Thien Tam Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Sĩ Long Rộng Mở Tâm Hồn Tri Huynh Rộng Mở Tâm Hồn caokiem Rộng Mở Tâm Hồn hoangquycong Rộng Mở Tâm Hồn Lãn Tử Rộng Mở Tâm Hồn Ton That Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn ngtieudao Rộng Mở Tâm Hồn Chúc Huy Rộng Mở Tâm Hồn Trương Quang Quý Rộng Mở Tâm Hồn Lê Quốc Việt Rộng Mở Tâm Hồn Du Miên Rộng Mở Tâm Hồn Quang-Tu Vu Rộng Mở Tâm Hồn phamthanh210 Rộng Mở Tâm Hồn An Khang 63 Rộng Mở Tâm Hồn Vạn Phúc Rộng Mở Tâm Hồn zeus7777 Rộng Mở Tâm Hồn Trương Ngọc Trân Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Ngọc Rộng Mở Tâm Hồn Thiện Diệu Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Văn Minh Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Âm Phúc Thành Rộng Mở Tâm Hồn Thiền Khách Rộng Mở Tâm Hồn nước Rộng Mở Tâm Hồn Bui Tuyet Lan Rộng Mở Tâm Hồn Xuân Thôn Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Độ Rộng Mở Tâm Hồn Pháp Tâm Rộng Mở Tâm Hồn Dinhvinh1964 Rộng Mở Tâm Hồn Yduongvan Rộng Mở Tâm Hồn Trí Tuệ Từ Bi ... ...

Việt Nam (253 lượt xem) - Hoa Kỳ (111 lượt xem) - Australia (38 lượt xem) - Anh quốc (1 lượt xem) - Nga (1 lượt xem) - ... ...