Dầu giữa bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, thật chiến thắng tối thượng.Kinh Pháp cú (Kệ số 103)

Không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy.Kinh Đại Bát Niết-bàn
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo; nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo.Kinh Pháp Cú (Kệ số 1)
Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời. Bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn.Kinh Pháp Cú (Kệ số 357)
Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà, gây ác cho tự thânKinh Pháp Cú (Kệ số 42)
Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương. Cũng vậy, lời khéo nói, không làm, không kết quả.Kinh Pháp cú (Kệ số 51)
Không thể lấy hận thù để diệt trừ thù hận. Kinh Pháp cú
Khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời!Kinh Pháp Cú (Kệ số 182)
Hương hoa thơm chỉ bay theo chiều gió, tiếng thơm của người hiền lan tỏa khắp nơi nơi. Kinh Pháp cú (Kệ số 54)
Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Tâm không thường tu tập ắt bị tham dục xâm chiếm.Kinh Pháp cú (Kệ số 13)
Lửa nào bằng lửa tham! Chấp nào bằng sân hận! Lưới nào bằng lưới si! Sông nào bằng sông ái!Kinh Pháp cú (Kệ số 251)

Trang chủ »» Kinh Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn »»

Kinh điển Bắc truyền »» Liên Phật Hội - Cộng đồng Rộng Mở Tâm Hồn

»» Xem Toàn bộ kinh điển Hán tạng || Xem Mục lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt || »» Xem Kinh điển đã được Việt dịch

Kinh điển chưa có bản Việt dịch thuộc bộ Bộ Tỳ Đàm:

 1. A Tì Đàm Bát Kiền Độ Luận [阿毘曇八犍度論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 30 quyển, - Ca Chiên Diên Tử tạo Phù Tần Tăng Già Đề Bà Cộng Trúc Phật Niệm dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 2. A Tì Đàm Cam Lộ Vị Luận [阿毘曇甘露味論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 2 quyển, - Tôn Giả Cù Sa tạo Thất dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 3. A Tì Đàm Ngũ Pháp Hạnh Kinh [阿毘曇五法行經]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 1 quyển, - Hậu Hán An Thế Cao dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 4. A Tì Đàm Tâm Luận [阿毘曇心論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 4 quyển, - Tôn Giả Pháp Thắng tạo Tấn Tăng Già Đề Bà Cộng Huệ Viễn Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 5. A Tì Đàm Tâm Luận Kinh [阿毘曇心論經]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 6 quyển, - Pháp Thắng Luận Ưu Ba Phiến Đa Thích Cao Tề Na Liên Đề Da Xá dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 6. A Tì Đàm Tì Bà Sa Luận [阿毘曇毘婆沙論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 60 quyển, - Ca Chiên Diên Tử tạo Ngũ Bá La Hán Thích Bắc Lương Phù Đà Bạt Ma Cộng Đạo Thái Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 7. A Tì Đạt Ma Câu Xá Thích Luận [阿毘達磨俱舍釋論]:
  thuộc tập T29, tổng cộng 22 quyển, - Bà Tẩu Bàn Đậu tạo Trần Chơn Đế dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 8. A Tì Đạt Ma Đại Tì Bà Sa Luận [阿毘達磨大毘婆沙論]:
  thuộc tập T27, tổng cộng 200 quyển, - Ngũ Bá Đại A La Hán Đẳng tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 9. A Tì Đạt Ma Giới Thân Túc Luận [阿毘達磨界身足論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 3 quyển, - Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 10. A Tì Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận [阿毘達磨品類足論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 18 quyển, - Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 11. A Tì Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận [阿毘達磨法蘊足論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 12 quyển, - Tôn Giả Đại Mục Càng Liên tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 12. A Tì Đạt Ma Phát Trí Luận [阿毘達磨發智論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 20 quyển, - Ca Đa Diễn Ni Tử tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 13. A Tì Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận [阿毘達磨藏顯宗論]:
  thuộc tập T29, tổng cộng 40 quyển, - Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 14. A Tì Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận [阿毘達磨集異門足論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 20 quyển, - Tôn Giả Xá Lợi Tử Thuyết Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 15. A Tì Đạt Ma Thuận Chánh Lí Luận [阿毘達磨順正理論]:
  thuộc tập T29, tổng cộng 80 quyển, - Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 16. A Tì Đạt Ma Thức Thân Túc Luận [阿毘達磨識身足論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 16 quyển, - Đề Bà Thiết Ma tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 17. Câu Xá Luận Kí [俱舍論記]:
  thuộc tập T41, tổng cộng 30 quyển, - Đường Phổ Quang thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 18. Câu Xá Luận Sớ [俱舍論疏]:
  thuộc tập T41, tổng cộng 30 quyển, - Đường Pháp Bảo soạn.
  » Đại Chánh tạng |
 19. Câu Xá Luận Thực Nghĩa Sớ [俱舍論實義疏]:
  thuộc tập T29, tổng cộng 5 quyển, - Tôn Giả An Huệ tạo.
  » Đại Chánh tạng |
 20. Câu Xá Luận Tụng Sớ Luận Bổn [俱舍論頌疏論本]:
  thuộc tập T41, tổng cộng 30 quyển, - Đường Viên Huy thuật.
  » Đại Chánh tạng |
 21. Chúng Sự Phân A Tì Đàm Luận [眾事分阿毘曇論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 12 quyển, - Tôn Giả Thế Hữu tạo Tống Cầu Na Bạt Đà La Cộng Bồ Đề Da Xá dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 22. Ngũ Sự Tì Bà Sa Luận [五事毘婆沙論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 2 quyển, - Tôn Giả Pháp Cứu tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 23. Nhập A Tì Đạt Ma Luận [入阿毘達磨論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 2 quyển, - Tắc Kiến Đà La tạo Đường Huyền Tráng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 24. Tạp A Tì Đàm Tâm Luận [雜阿毘曇心論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 11 quyển, - Tôn Giả Pháp Cứu tạo Tống Tăng Già Bạt Ma Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 25. Tát Bà Đa Tông Ngũ Sự Luận [薩婆多宗五事論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 1 quyển, - Đường Pháp Thành dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 26. Thí Thiết Luận [施設論]:
  thuộc tập T26, tổng cộng 7 quyển, - Tống Pháp Hộ Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 27. Tì Bà Sa Luận [鞞婆沙論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 14 quyển, - Thi Đà Bàn Ni soạn Phù Tần Tăng Già Bạt Trừng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 28. Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Luận [尊婆須蜜菩薩所集論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 10 quyển, - Tôn Bà Tu Mật tạo Phù Tần Tăng Già Bạt Trừng Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |
 29. Xá Lợi Phất A Tì Đàm Luận [舍利弗阿毘曇論]:
  thuộc tập T28, tổng cộng 30 quyển, - Dao Tần Đàm Ma Da Xá Cộng Đàm Ma Quật Đa Đẳng dịch.
  » Đại Chánh tạng |

Tổng cộng có 29 tên kinh chưa có bản Việt dịch, trong đó có 718 quyển.Xem các kinh chưa có bản Việt dịch thuộc các bộ khác:
Bộ A Hàm || Bộ Bảo Tích || Bộ Bát Nhã || Bộ Bổn Duyên || Bộ Du Già || Bộ Đại Tập ||
Bộ Đôn Hoàng || Bộ Hoa Nghiêm || Bộ Kinh sớ - Thiền tông || Bộ Kinh Sớ - Tịnh Độ tông || Bộ Kinh Tập || Bộ Luận Tập ||
Bộ Luật || Bộ Mật Giáo || Bộ Mục Lục || Bộ Ngoại Giáo || Bộ Niết Bàn || Bộ Pháp Hoa ||
Bộ Sử Truyện || Bộ Sự Vị || Bộ Trung Quán ||
Lượt xem:

Quý vị đang truy cập từ IP 54.145.71.49 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập