- ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
=> how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
=> have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?
- dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
=> to do one's room+ thu dọn buồng
=> to do one's hair+ vấn tóc, làm đầu
- nấu, nướng, quay, rán
=> meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới
- đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
=> to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét
=> to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép
- làm mệt lử, làm kiệt sức
=> I am done+ tôi mệt lử
- đi, qua (một quãng đường)
=> to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
=> to do someone out of something+ lừa ai lấy cái gì
- (thông tục) đi thăm, đi tham quan
=> to do the museum+ tham quan viện bảo tàng
- (từ lóng) chịu (một hạn tù)
- (từ lóng) cho ăn, đãi
=> they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
=> to do oneself well+ ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
* nội động từ
- làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
=> he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng
=> to do or die; to do and die+ phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
- thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
=> have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
=> have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!
=> he has done with smoking+ hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
- được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
=> will that do?+ cái đó được không? cái đó có ổn không?
=> that will do+ điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
=> this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn không hợp
=> it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì không ổn
- thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
=> how do you do?+ anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
=> he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
=> we can do well without your help+ không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
* nội động từ
- (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
=> do you smoke?+ anh có hút thuốc không?
=> I do not know his name+ tôi không biết tên anh ta
- (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
=> do come+ thế nào anh cũng đến nhé
=> I do wish he could come+ tôi rất mong anh ấy có thể đến được
* động từ
- (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
=> he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
=> he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy
=> did you meet him? Yes I did+ anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
=> he speaks English better than he did+ bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
!to do again
- làm lại, làm lại lần nữa
!to do away [with]
- bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
=> this old custom is done away with+ tục cổ ấy đã bị bỏ đi rồi
=> to do away with oneself+ tự tử
!to do by
- xử sự, đối xử
=> do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
!to do for (thông tục)
- chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
- khử đi, trừ khử, giết đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
=> he is done for+ hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu ma sự nghiệp rồi
!to do in (thông tục)
- bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
- rình mò theo dõi (ai)
- khử (ai), phăng teo (ai)
- làm mệt lử, làm kiệt sức
!to do off
- bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
- bỏ (thói quen)
!to do on
- mặc (áo) vào
!to do over
- làm lại, bắt đầu lại
- (+ with) trát, phết, bọc
!to do up
- gói, bọc
=> done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng
- sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
- làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
!to do with
- vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
=> we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
=> I can do with another glass+(đùa cợt) tôi có thể làm một cốc nữa cũng cứ được
!to do without
- bỏ được, bỏ qua được, nhin được, không cần đến
=> he can't do without his pair of crutches+ anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
!to do battle
- lâm chiến, đánh nhau
!to do somebody's business
- giết ai
!to do one's damnedest
- (từ lóng) làm hết sức mình
!to do to death
- giết chết
!to do in the eye
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
!to do someone proud
- (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
!to do brown
- (xem) brown
!done!
- được chứ! đồng ý chứ!
!it isn't done!
- không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
!well done!
- hay lắm! hoan hô!
* danh từ
- (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
- (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
=> we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta có bữa chén
- (số nhiều) phần
=> fair dos!+ chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
- (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công
* danh từ
- (âm nhạc) đô
- (viết tắt) của ditto
Trang tra cứu đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp trên Liên Phật Hội do Liên Phật Hội thực hiện."> - ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
=> how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
=> have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?
- dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
=> to do one's room+ thu dọn buồng
=> to do one's hair+ vấn tóc, làm đầu
- nấu, nướng, quay, rán
=> meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới
- đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
=> to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét
=> to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép
- làm mệt lử, làm kiệt sức
=> I am done+ tôi mệt lử
- đi, qua (một quãng đường)
=> to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
=> to do someone out of something+ lừa ai lấy cái gì
- (thông tục) đi thăm, đi tham quan
=> to do the museum+ tham quan viện bảo tàng
- (từ lóng) chịu (một hạn tù)
- (từ lóng) cho ăn, đãi
=> they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
=> to do oneself well+ ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
* nội động từ
- làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
=> he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng
=> to do or die; to do and die+ phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
- thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
=> have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
=> have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!
=> he has done with smoking+ hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
- được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
=> will that do?+ cái đó được không? cái đó có ổn không?
=> that will do+ điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
=> this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn không hợp
=> it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì không ổn
- thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
=> how do you do?+ anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
=> he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
=> we can do well without your help+ không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
* nội động từ
- (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
=> do you smoke?+ anh có hút thuốc không?
=> I do not know his name+ tôi không biết tên anh ta
- (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
=> do come+ thế nào anh cũng đến nhé
=> I do wish he could come+ tôi rất mong anh ấy có thể đến được
* động từ
- (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
=> he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
=> he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy
=> did you meet him? Yes I did+ anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
=> he speaks English better than he did+ bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
!to do again
- làm lại, làm lại lần nữa
!to do away [with]
- bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
=> this old custom is done away with+ tục cổ ấy đã bị bỏ đi rồi
=> to do away with oneself+ tự tử
!to do by
- xử sự, đối xử
=> do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
!to do for (thông tục)
- chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
- khử đi, trừ khử, giết đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
=> he is done for+ hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu ma sự nghiệp rồi
!to do in (thông tục)
- bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
- rình mò theo dõi (ai)
- khử (ai), phăng teo (ai)
- làm mệt lử, làm kiệt sức
!to do off
- bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
- bỏ (thói quen)
!to do on
- mặc (áo) vào
!to do over
- làm lại, bắt đầu lại
- (+ with) trát, phết, bọc
!to do up
- gói, bọc
=> done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng
- sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
- làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
!to do with
- vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
=> we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
=> I can do with another glass+(đùa cợt) tôi có thể làm một cốc nữa cũng cứ được
!to do without
- bỏ được, bỏ qua được, nhin được, không cần đến
=> he can't do without his pair of crutches+ anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
!to do battle
- lâm chiến, đánh nhau
!to do somebody's business
- giết ai
!to do one's damnedest
- (từ lóng) làm hết sức mình
!to do to death
- giết chết
!to do in the eye
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
!to do someone proud
- (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
!to do brown
- (xem) brown
!done!
- được chứ! đồng ý chứ!
!it isn't done!
- không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
!well done!
- hay lắm! hoan hô!
* danh từ
- (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
- (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
=> we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta có bữa chén
- (số nhiều) phần
=> fair dos!+ chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
- (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công
* danh từ
- (âm nhạc) đô
- (viết tắt) của ditto
Trang tra cứu đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp trên Liên Phật Hội do Liên Phật Hội thực hiện." /> - ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
=> how many pages have you done?+ anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
=> have you done laughing?+ anh đã cười hết chưa?
- dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
=> to do one's room+ thu dọn buồng
=> to do one's hair+ vấn tóc, làm đầu
- nấu, nướng, quay, rán
=> meat done to a turn+ thịt nấu (nướng) vừa chín tới
- đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
=> to do Hamlet+ đóng vai Hăm-lét
=> to do the polite+ làm ra vẻ lễ phép
- làm mệt lử, làm kiệt sức
=> I am done+ tôi mệt lử
- đi, qua (một quãng đường)
=> to do six miles in an hour+ đi qua sáu dặm trong một giờ
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
=> to do someone out of something+ lừa ai lấy cái gì
- (thông tục) đi thăm, đi tham quan
=> to do the museum+ tham quan viện bảo tàng
- (từ lóng) chịu (một hạn tù)
- (từ lóng) cho ăn, đãi
=> they do him very well+ họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
=> to do oneself well+ ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
* nội động từ
- làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
=> he did well to refuse+ hắn từ chối là (xử sự) đúng
=> to do or die; to do and die+ phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
- thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
=> have you done with that book?+ anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
=> have done!+ thôi đi! thế là đủ rồi!
=> he has done with smoking+ hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
- được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
=> will that do?+ cái đó được không? cái đó có ổn không?
=> that will do+ điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
=> this sort of work won't do for him+ loại công việc đó đối với hắn không hợp
=> it won't do to play all day+ chơi rong cả ngày thì không ổn
- thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
=> how do you do?+ anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
=> he is doing very well+ anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
=> we can do well without your help+ không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
* nội động từ
- (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
=> do you smoke?+ anh có hút thuốc không?
=> I do not know his name+ tôi không biết tên anh ta
- (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
=> do come+ thế nào anh cũng đến nhé
=> I do wish he could come+ tôi rất mong anh ấy có thể đến được
* động từ
- (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
=> he works as much as you do+ hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
=> he likes swimming and so do I+ hắn thích bơi và tôi cũng vậy
=> did you meet him? Yes I did+ anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
=> he speaks English better than he did+ bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
!to do again
- làm lại, làm lại lần nữa
!to do away [with]
- bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
=> this old custom is done away with+ tục cổ ấy đã bị bỏ đi rồi
=> to do away with oneself+ tự tử
!to do by
- xử sự, đối xử
=> do as you would be done by+ hãy xử sự với người khác như anh muốn người ta xử sự với mình
!to do for (thông tục)
- chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
- khử đi, trừ khử, giết đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
=> he is done for+ hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu ma sự nghiệp rồi
!to do in (thông tục)
- bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
- rình mò theo dõi (ai)
- khử (ai), phăng teo (ai)
- làm mệt lử, làm kiệt sức
!to do off
- bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
- bỏ (thói quen)
!to do on
- mặc (áo) vào
!to do over
- làm lại, bắt đầu lại
- (+ with) trát, phết, bọc
!to do up
- gói, bọc
=> done up in brown paper+ gói bằng giấy nâu gói hàng
- sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
- làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
!to do with
- vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
=> we can do with a small house+ một căn nhà nhỏ thôi đối với chúng tôi cũng ổn rồi; chúng tôi có thể thu xếp được với một căn nhà nhỏ thôi
=> I can do with another glass+(đùa cợt) tôi có thể làm một cốc nữa cũng cứ được
!to do without
- bỏ được, bỏ qua được, nhin được, không cần đến
=> he can't do without his pair of crutches+ anh ta không thể nào bỏ đôi nạng mà đi được
!to do battle
- lâm chiến, đánh nhau
!to do somebody's business
- giết ai
!to do one's damnedest
- (từ lóng) làm hết sức mình
!to do to death
- giết chết
!to do in the eye
- (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
!to do someone proud
- (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
!to do brown
- (xem) brown
!done!
- được chứ! đồng ý chứ!
!it isn't done!
- không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
!well done!
- hay lắm! hoan hô!
* danh từ
- (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
- (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
=> we've got a do on tonight+ đêm nay bọn ta có bữa chén
- (số nhiều) phần
=> fair dos!+ chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
- (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công
* danh từ
- (âm nhạc) đô
- (viết tắt) của ditto
Trang tra cứu đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp trên Liên Phật Hội do Liên Phật Hội thực hiện."/>
Kinh nghiệm quá khứ và hy vọng tương lai là những phương tiện giúp ta sống tốt hơn, nhưng bản thân cuộc sống lại chính là hiện tại.Tủ sách Rộng Mở Tâm Hồn

Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó.Kinh Pháp cú (Kệ số 252)
Cơ hội thành công thực sự nằm ở con người chứ không ở công việc. (The real opportunity for success lies within the person and not in the job. )Zig Ziglar
Lửa nào sánh lửa tham? Ác nào bằng sân hận? Khổ nào sánh khổ uẩn? Lạc nào bằng tịnh lạc?Kinh Pháp Cú (Kệ số 202)
Có hai cách để lan truyền ánh sáng. Bạn có thể tự mình là ngọn nến tỏa sáng, hoặc là tấm gương phản chiếu ánh sáng đó. (There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.)Edith Wharton
Hãy học cách vui thích với những gì bạn có trong khi theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. (Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want. )Jim Rohn
Không thể lấy hận thù để diệt trừ thù hận. Kinh Pháp cú
Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo; nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe, chân vật kéo.Kinh Pháp Cú (Kệ số 1)
Kẻ ngu dầu trọn đời được thân cận bậc hiền trí cũng không hiểu lý pháp, như muỗng với vị canh.Kinh Pháp Cú - Kệ số 64
Ta như thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc. Người bệnh chịu uống thuốc ấy hay không, chẳng phải lỗi thầy thuốc. Lại cũng như người khéo chỉ đường, chỉ cho mọi người con đường tốt. Nghe rồi mà chẳng đi theo, thật chẳng phải lỗi người chỉ đường.Kinh Lời dạy cuối cùng
Người cầu đạo ví như kẻ mặc áo bằng cỏ khô, khi lửa đến gần phải lo tránh. Người học đạo thấy sự tham dục phải lo tránh xa.Kinh Bốn mươi hai chương

Trang chủ »» Danh mục »» Từ điển đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp »» Đang xem mục từ: do »»

Từ điển đa ngôn ngữ Hán Anh Việt Pháp »» Đang xem mục từ: do

Hiện đang có tổng cộng  354.286 mục từ.


KẾT QUẢ TRA TỪ

Từ điển Anh Việt

Tra theo vần trong các từ điển 

Chọn từ điển để xem theo vần A, B, C...
Để giới hạn kết quả tìm kiếm chính xác hơn, quý vị có thể nhập 2 hoặc 3 chữ cái đầu vần. Ví dụ, để tìm những chữ như thiền, thiện... quý vị nên nhập thi thay vì t... sẽ cho một kết quả gần với yêu cầu của quý vị hơn.

 


Quý vị đang truy cập từ IP 54.159.124.79 và chưa ghi danh hoặc đăng nhập trên máy tính này. Nếu là thành viên, quý vị chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trên thiết bị truy cập, bằng email và mật khẩu đã chọn.
Chúng tôi khuyến khích việc ghi danh thành viên ,để thuận tiện trong việc chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sống giữa các thành viên, đồng thời quý vị cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Quản Trị trong quá trình sử dụng website này.
Việc ghi danh là hoàn toàn miễn phí và tự nguyện.

Ghi danh hoặc đăng nhập

Thành viên đang online:
Rộng Mở Tâm Hồn TueTam Rộng Mở Tâm Hồn Cherries Huynh Rộng Mở Tâm Hồn Phạm Đăng Trọng Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Tiến Rộng Mở Tâm Hồn THONG PHUOC Rộng Mở Tâm Hồn Ơn Từ Mẫu Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Cát Rộng Mở Tâm Hồn To Thai Rộng Mở Tâm Hồn Phan Huy Triều Rộng Mở Tâm Hồn Chánh Hùng Biện Rộng Mở Tâm Hồn Nguyên Chơn Rộng Mở Tâm Hồn Vĩnh Tiến Rộng Mở Tâm Hồn nguyen thanh tuan Rộng Mở Tâm Hồn Nguyễn Quốc Thắng Rộng Mở Tâm Hồn Sương Rộng Mở Tâm Hồn The end Rộng Mở Tâm Hồn Binh Dang Rộng Mở Tâm Hồn Muoi dat Rộng Mở Tâm Hồn Mai Hồng Rộng Mở Tâm Hồn Triệu Lệ Dĩnh Rộng Mở Tâm Hồn VĂN VÕ SONG TOÀN Rộng Mở Tâm Hồn Hạnh Ngọc CPM Rộng Mở Tâm Hồn ngocbichlekim Rộng Mở Tâm Hồn Dong Nguyen Rộng Mở Tâm Hồn Thanh Duc Rộng Mở Tâm Hồn phan tri bon Rộng Mở Tâm Hồn Hồng Trần Khách Rộng Mở Tâm Hồn Alice Diem Rộng Mở Tâm Hồn Thiên Xích Rộng Mở Tâm Hồn Nhuận Hoà Minh Rộng Mở Tâm Hồn khongtanh1 Rộng Mở Tâm Hồn hoangdao Rộng Mở Tâm Hồn Tánh Không Rộng Mở Tâm Hồn Diệu Thanh HN Rộng Mở Tâm Hồn Hai Hoang Rộng Mở Tâm Hồn Thương Huyền 1712 Rộng Mở Tâm Hồn Minh Thái Hồng Rộng Mở Tâm Hồn hanhnguyen Rộng Mở Tâm Hồn hatran Rộng Mở Tâm Hồn phattran ... ...

Việt Nam (210.087 lượt xem) - Hoa Kỳ (10.180 lượt xem) - Đức quốc (1.186 lượt xem) - Pháp quốc (259 lượt xem) - New Zealand (Aotearoa) (64 lượt xem) - Anh quốc (21 lượt xem) - Nga (17 lượt xem) - Đài Loan (17 lượt xem) - Australia (11 lượt xem) - Trung Hoa (10 lượt xem) - Ấn Độ (7 lượt xem) - Central African Republic (5 lượt xem) - Nhật Bản (4 lượt xem) - Benin (3 lượt xem) - Thái Lan (2 lượt xem) - Na-uy (1 lượt xem) - South Africa (1 lượt xem) - Hong Kong (1 lượt xem) - ... ...