Rộng mở tâm hồn
Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống

Xin mời đăng ký thành viên mới tại đây
Hoặc đăng nhập:
Hỗ trợ quên mật khẩu?

KINH ĐIỂN HÁN TẠNG - VIỆT DỊCH:
ĐẠI CHÁNH - CÀN LONG - VĨNH LẠC


Dự án vừa hoàn tất, gồm có 2456 bộ kinh (9193 quyển) thuộc Đại Chánh tạng và hơn 5.000 quyển thuộc Vạn Tân Tuyển Tục tạng.


Hiện có 694 bộ kinh, tổng cộng 2746 quyển đã được trình bày bản dịch tiếng Việt
song song với nguyên bản Hán ngữ trên trang này.