Rộng mở tâm hồn
Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống

Xin mời đăng ký thành viên mới tại đây
Hoặc đăng nhập:
Hỗ trợ quên mật khẩu?

KINH ĐIỂN HÁN TẠNG - VIỆT DỊCH:
ĐẠI CHÁNH - CÀN LONG - VĨNH LẠC


Dự án vừa hoàn tất, gồm có 2456 bộ kinh (9193 quyển) thuộc Đại Chánh tạng và hơn 5.000 quyển thuộc Vạn Tân Tuyển Tục tạng.


Hiện có 555 bộ kinh, tổng cộng 2338 quyển đã được trình bày bản dịch tiếng Việt
song song với nguyên bản Hán ngữ trên trang này.
Trang hiển thị từ 1 đến 50 trong tổng số 4379 kinh hiện có.
Lượt xem: 0.000


Xin mời ghi cảm nhận, ý kiến nhận xét của quý vị về trang này.
Ý kiến của Quý vị là nguồn động viên quý giá cho những nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn.