Rộng mở tâm hồn
Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống

Xin mời đăng ký thành viên mới tại đây
Hoặc đăng nhập:
Hỗ trợ quên mật khẩu?

SÁCH EBOOK 3D: SÁCH Y HỌC THƯỜNG THỨC


Viêm gan - Biết để sống tốt hơn

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến biên soạn
NXB: Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
Khổ sách: 13x19cm
Độ dày: 216 trang


Làm thế nào để giảm cholesterol

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến dịch
NXB: Văn hóa Thông tin
Khổ sách: 13x19cm
Độ dày: 216 trang


Dinh dưỡng và thực phẩm

Tác giả: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
NXB: Y Học
Khổ sách: 14.5x20.5cm
Độ dày: 320 trang


Dinh dưỡng và sức khỏe

Tác giả: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
NXB: Y Học
Khổ sách: 14.5x20.5cm
Độ dày: 320 trang


Dinh dưỡng và điều trị

Tác giả: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
NXB: Y Học
Khổ sách: 14.5x20.5cm
Độ dày: 352 trangTrang hiển thị từ tựa số 1 đến số 5 trong tổng số 5 tựa sách nhóm này.

 


Liên kết xem nhanh: