Rộng mở tâm hồn
Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống

Xin mời đăng ký thành viên mới tại đây
Hoặc đăng nhập:
Hỗ trợ quên mật khẩu?

SÁCH PDF: KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN
(DỊCH TỪ PALI SANG HÁN TẠNG)

Kinh Trung A-hàm - Tập 3

Tác giả: Thích Tuệ Sỹ Việt dịch
NXB: Tủ sách Rộng mở tâm hồn
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 710 trang
Xem và tải dạng file PDF

Kinh Trung A-hàm - Tập 2

Tác giả: Thích Tuệ Sỹ Việt dịch
NXB: Ban biên tập Rộng mở tâm hồn
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 515 trang
Xem và tải dạng file PDF

Kinh Trung A-hàm - Tập 1

Tác giả: Thích Tuệ Sỹ Việt dịch
NXB: Ban biên tập Rộng mở tâm hồn
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 500 trang
Xem và tải dạng file PDF

Kinh Trường A-hàm

Tác giả: Thích Tuệ Sỹ Việt dịch
NXB: Phương Đông
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 0 trang
Xem và tải dạng file PDF

Kinh Tạp A-hàm - Tập 3

Tác giả: Thích Đức Thắng dịch, Tuệ Sỹ hiệu chú
NXB: Ban biên tập Rộng mở tâm hồn
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 0 trang
Xem và tải dạng file PDF

Kinh Tạp A-hàm - Tập 2

Tác giả: Thích Đức Thắng dịch, Tuệ Sỹ hiệu chú
NXB: Ban biên tập Rộng mở tâm hồn
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 0 trang
Xem và tải dạng file PDF

Kinh Tạp A-hàm - Tập 1

Tác giả: Thích Đức Thắng dịch, Tuệ Sỹ hiệu chú
NXB: Ban biên tập Rộng mở tâm hồn
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 0 trang
Xem và tải dạng file PDFTrang hiển thị từ tựa số 1 đến số 7 trong tổng số 7 tựa sách nhóm này.

 


Liên kết xem nhanh:

Lượt xem hôm nay: người.


Xin mời ghi cảm nhận, ý kiến nhận xét của quý vị về trang này.
Ý kiến của Quý vị là nguồn động viên quý giá cho những nỗ lực tiếp theo của chúng tôi.
Xin chân thành cảm ơn.