Rộng mở tâm hồn
Cộng đồng chia sẻ tri thức và kinh nghiệm sống

Xin mời đăng ký thành viên mới tại đây
Hoặc đăng nhập:
Hỗ trợ quên mật khẩu?

TỪ ĐIỂN TẠNG-ANH (Tibetan-English)

 


Thời gian tải trang là 0,007 giây.