Nhấn Enter để tìmHãy giúp chúng tôi
duy trì và phát triển.
Một người hỗ trợ, muôn người lợi ích.HẠ TẢI KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN
(DỊCH TỪ PALI SANG HÁN TẠNG)

Bấm vào các link dưới đây để hạ tải (download) về máy tính.
Chúng tôi đang sử dụng dịch vụ HOTFILE để giảm tải cho server chính.
Nếu muốn trả phí cho Hotfile để tăng tối đa tốc độ tải về máy (9 USD/1tháng),
quý vị có thể bấm vào đây.


Trang kế Trang cuối